El-installasjon

Elektro1 Hitra & Frøya AS – en komplett elektroinstallatør!

Vi er en autorisert elektroentreprenør. Vi legger stor vekt på å utføre tjenester for et bredt publikum, og våre prosjekter spenner fra mindre vedlikehold i eneboliger, til prosjektering og utførelse av bolig- industri- og skipsinstallasjoner. Vi har ressurser og kompetanse til å påta oss større oppdrag, men samtidig ikke større enn at vi vet å verdsette kundeservice og nærhet til alle kunder.

Velger du å samarbeide med oss skal du være trygg på at arbeidet utføres i samsvar med lover og forskrifter. Inngrep og forandringer i det elektriske anlegget er en viktig jobb som stiller høye krav til kunnskaper og faglig kompetanse. Har du behov for profesjonell hjelp til din el-installasjon, kontakt oss og du kan få et uforpliktende pristilbud.

Vi tar på oss oppdrag:

 • Småoppdrag for private huseiere
 • El.sjekk av boliger
 • Installasjon ved nyoppføring av bygg, hytter, og tilbygg
 • Installasjon ved rehabilitering/modernisering
 • Varmeanlegg og varmekabel
 • Brann og tyverisikring
 • Svakstrømsanlegg
 • Internkontroll for næringskunder
 • Installasjon i næringsbygg
 • Butikkanlegg/Belysning
 • Maritim elektro på skip og flytende innstallasjoner for oppdrettsnæringen
 • Samarbeider med og formidler kontakt med andre håndverksgrupper

EL-Sjekken

Sikkerhetssjekk

En sikkerhetssjekk på ditt elektriske anlegg kan bidra til reduserte energikostnader og redusere faren for brann. Vi anbefaler at en slik kontroll gjøres minst hvert tiende år. En av fire branner i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget og det er huseier som sitter med ansvaret for at anlegget er i forskriftsmessig stand. Ønsker du en vurdering vil vi utarbeide en enkel rapport og opplyse om hva som bør gjøres. Vi utfører el-sjekken, og du bestemmer hva som skal iverksettes.
Når sjekket du det elektriske anlegget ditt sist?

For din egen trygghet – kontakt oss på telefon 974 11 111. Vi står til din tjeneste.

Husk: Det er ditt ansvar at det elektriske anlegget i ditt hus er i forskriftsmessig stand.