974 11 111 post@e1hf.no Mandag - Fredag: 07.30 - 15.30

Hitra & Frøya

Vår region Hitra og Frøya

Hitra er Norges syvende største øy og den største sør for Lofoten. Navnet kommer fra det gammelnorske Hitr eller Hitrar som betyr ”splittet” fra fastlandet – men det var tidligere. Nå forbinder en lang undervannstunnel øya med resten av Sør-Trøndelag. Langs kysten mot sør, vest og nord er naturen preget av værhardt klima med nakne lyngheier, men inne på øya finnes furuskog, fjellterreng og store myrflater. En karakteristisk planteart på øya er Flekkmarihånd. Denne orkidéarten finnes i tusentall og ble valgt til kommuneblomst i 1999. For øvrig setter kysten sitt preg på kommunen, for den består ikke bare av selve Hitra, men også av mange småøyer. Til sammen består kommunen av nærmere 2 500 øyer og skjær.

Frøya ligger enda lenger ut i havet, men også den er forbundet med omverdenen gjennom en lang undervannstunnel til Hitra. Mens naboøya i sør har en del furuskog, er skogen nesten helt borte fra Frøya. Her finner vi et småkupert, treløst landskap med mye myr, berg og vann. Det dominerende og opprinnelige vegetasjonselementet er den atlantiske, rødbrune kysthøymyra, det såkalte purpurlandskapet med røsslyng, kvitlyng og klokkelyng. 163 fiskevann og tjern frister med ørretfiske. Frøya kommune består av 5 400 holmer og skjær, og det er mulig å bli med på organiserte havfisketurer langt til havs. Det er en annerledes naturopplevelse. Været kan skifte fort fra sol og sommer til regn og kuling på få timer, akkompagnert av et fantastisk lysspill.

Vakre Hitra/Frøya