974 11 111 post@e1hf.no Mandag - Fredag: 07.30 - 15.30

Liftutleie

Arbeid i høyden

Det stilles strenge forskriftskrav til arbeid i lift og varsling om arbeid på riks- og fylkesveier. Vi har kvalifisert personell for arbeid i høyden. Vi har også kvalifisert personell for arbeidsvarsling ved arbeid på riks- og fylkesveier, ved service- og monteringsarbeider av gatelys etc.
Få jobben gjort på en trygg og godkjent måte – for din og andres sikkerhet.

VI TAR PÅ OSS OPPDRAG I HØYDEN:

  • Gatelysservice og nyinstallasjoner
  • Monteringsarbeider på tak og vegger
  • Maksimal høyde: 20 meter